Kari Tudományos Diákköri Konferencia – Informatikai szekció

A konferencia időpontja: 2016. december 8. (csütörtök) 16:00, helyszíne: Pázmány Péter sétány 1/A (Északi tömb) -1.62-es terem.

A konferenciára jelentkezni a dolgozat címének és rövid összefoglalójának feltöltésével lehet november 15-ig a http://tda.inf.elte.hu címen, majd ezután lehet a dolgozatokat feltölteni.

Fontos dátumok

Regisztráció: november 15-ig.

TDK dolgozatok feltöltésének határideje: november 30-ig.

A kinyomtatott dolgozatok leadása: december 5-ig az ELTE IK 2.316-os szobában, 1 példányban.

A Szekcióhoz tartozó főbb tématerületek:

 • számítástudomány, a számítástechnika klasszikus és új területei

 • numerikus és nem numerikus számítógépes matematikai módszerek

 • programozási eszközök, programozási környezet

 • programozási technikák, programozás technológiája

 • számítógépes szimuláció, számítógépes grafika

 • komplex informatikai rendszerek

 • számítógépes hálózatok, teljesítményértékelés és menedzsment

 • multimédia, hipermédia

 • társadalomtudományi, élő és élettelen természettudományi alkalmazások

A TDK dolgozatok pontozási szempontjai:

 • A dolgozat szerkesztése, stílusa (5 pont)

 • Ábrák, táblázatok, hivatkozások (4 pont)

 • A dolgozat témája (8 pont)

 • A téma feldolgozási színvonala (10 pont)

 • Az eredmények értékelése (8 pont)

A kari konferencián kiemelkedő munkák indulnak a 2017. évi OTDK-n!

További információkért forduljanak Tóth Melindához (tothmelinda@elte.hu)!