Új szakdolgozati és diplomamunka kírások találhatóak itt. A kiírások elsősorban a C++ nyelvi elemek és a Statikus analízis témakörében definiálnak nyitott problémákat, melyek többségéből akár BSc. szakdolgozat, akár MSc. diplomamunka, vagy éppen TDK dolgozat is születhet.

A kiírás közel sem teljes. Érdeklődjetek szóban a fogadóórámon, vagy e-mailben.