1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Bolyai College
  3. C++ (for mathematicians)
  4. Imperative programming (BSc)
  5. Multiparadigm programming (MSc)
  6. Programming (MSc Aut. Sys.)
  7. Programming languages (PhD)
  8. Software technology lab
  9. Theses proposals (BSc and MSc)
 3. Research
  1. Sustrainability
  2. CodeChecker
  3. CodeCompass
  4. Templight
  5. Projects
  6. Conferences
  7. Publications
  8. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

Imperatív programozás 5.

Memóriakezelés, tömbök, pointerek

Az imperatív programozási nyelvekben a programok állapotát módosítjuk utasításainkkal. A program állapota a számítógép memóriájában tárolódik.

Memória

(Egy alapvető cikk Ulrich Dreppertől, amit a programozónak hasznos tudnia a számítógép memóriájáról.)

A mai számítógépek memóriája hierarchikus szerkezetű. Az egyes processzorok saját gyorsítótárral (cache) rendelkeznek (több szinten is). A modern architektúrák a memória írásakor/olvasásakor felhasználják a gyorsítótárat.

cpu-memory

A központi memóriába történő írás/olvasás relatív lassú művelet. Ha a processornak mindig be kéne várni az írás/olvasás eredményét, akkor az értékes processoridő nagyrésze várakozással telne el. A gyorsítótár segítségével a gyakran vagy éppen nemrég használt adatok “kéznél vannak”, így azokkal sokkal gyorsabban lehet műveleteket végezni.

Latency Comparison Numbers (~2012)
----------------------------------
L1 cache reference             0.5 ns
Branch mispredict              5 ns
L2 cache reference              7 ns           
Mutex lock/unlock              25 ns
Main memory reference           100 ns           
Compress 1K bytes with Zippy       3,000 ns    3 us
Send 1K bytes over 1 Gbps network    10,000 ns   10 us
Read 4K randomly from SSD*       150,000 ns   150 us     
Read 1 MB sequentially from memory   250,000 ns   250 us
Round trip within same datacenter   500,000 ns   500 us
Read 1 MB sequentially from SSD*   1,000,000 ns  1,000 us  1 ms 
Disk seek              10,000,000 ns 10,000 us 10 ms 
Read 1 MB sequentially from disk  20,000,000 ns 20,000 us 20 ms 
Send packet CA->Netherlands->CA  150,000,000 ns 150,000 us 150 ms

(innen: https://blog.morizyun.com/computer-science/basic-latency-comparison-numbers.html)

A legtöbb operációs rendszer elfedi előlünk a számítógép belső memória szerkezetét és egy egyszerűsített modellt ad a programozó számára. Leggyakrabban a memóriát egy összefüggő bájt tömbként képzelhetjük el.

Amikor egy program betöltődik a memóriába (az operációs rendszer elkezdi futtatni), akkor az lefoglal bizonyos területet a memóriából. Ez lesz a program címtere (address space). Az operációs rendszer, ha többfelhasználós, többtaszkos, akkor figyel arra, hogy a program ne érje el más programok címterét. Ha egy program ilyet tenne, akkor az operációs rendszer közbeavatkozik és megszakítja a progam futását.

A program futása során kérhet újabb memóriát az operációs rendszertől vagy vissza is adhat számára területet. A program befejeződésekor az operációs rendszer felszabadítja a teljes program által használt tárterületet.

A C programok címtere általában a következőképpen néz ki:

address space

A memória alján levő részeket a programfájlból hozza létre az operációs rendszer, itt helyezkednek el a globális változók (inicializált vagy inicializálatlan értékekkel). A memória tetején a parancssori argumentumok, a végrehajtási verem (stack) és a szabad memória (heap) helyezkedik el.

Amikor egy változót deklarálunk a programunkban általában úgy tekintünk rá, mint egy adatra, amelynek értéket adhatunk, módosíthatjuk, kiolvashatjuk az értékét. A fordító program a változókat egy kezdő memóriacímként kezeli, és a változó típusából tudja a hosszát ill. hogy milyen műveleteket lehet végezni rajta.

1
2
3
4
5
6
7
void f()
{
 int i = 1; /* egy int típusú változó, tartalma 1 */
 int j;   /* egy int változó, tartalma nem definiált */
     
 j = i; /* sizeof(int) bájt másolása i címéről j címére */
}

A változók mérete a típusuktól függ: egy char tipikusan 1 bájt, egy short gyakran 2 bájt, egy int mai architektúrákon 4 bájt, de a C nyelvben a méretek nincsen fixen rögzítve, csak a szükséges minimum méretek. Az adott platformon a méreteket a sizeof() operátorral tudjuk lekérdezni.

Pointerek

A mutató (pointer) egy olyan típus, amelyik egy változó címét (address) tárolja. A pointerek típusosak, azaz amikor létrehozok egy pointer változót, akkor meg kell mondanom, hogy milyen típusú változó címét akarom eltárolni benne, milyen típusra mutat a pointerem.

1
2
3
4
5
6
7
void f()
{
 int  *ip; /* egy int-re mutató pointer */
 double *dp; /* egy double-ra mutató pointer */
 char  *cp; /* egy char-ra mutató pointer */
 void  *vp; /* egy tetszőleges bájtra mutató pointer */    
}

A pointerek egy platformon általában azonos méretűek, pl. 32 bites architektúrákon 4 bájt, 64 biteseken 8 bájt. A pointereket úgy képzelhetjük el, hogy a tartalmuk egy memóriacím, a mutatott változó kezdőcíme. A gyakorlati implementáció ettől eltérhet (pl. intel 286-os sorozat).

A pointerekkel kapcsolatban két alapvető operátort alkalmazhatunk.

A cím (&) operátor. Egy változóra alkalmazva az adott változó tárcímét adja meg, azaz a rá mutató pointer értéket.

Az indirekció (*) operátor. Egy pointerre alkalmazva a pointer által mutatott tárterületet jelenti. A *ptr kifejezéssel minden műveletet elvégezhetünk, amit a pointer által mutatott típussal elvégezhetünk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
void f()
{
 int i = 1; /* egy int típusú változó, tartalma 1 */
 int j;   /* egy int változó, tartalma nem definiált */
     
 int *ip; /* ip egy pointer int-re, inicializálatlan */ 
 ip = &i; /* ip most az i változóra mutat */
 j = *ip; /* sizeof(int) bájt másolása i címéről j címére*/
}

Egy példa pointereket alkamazó programra:

pointers-gif

NULL pointer

A pointer értékek között van egy speciális érték, a null pointer, amit a NULL makróval fejezünk ki. A null pointer értéke egyetlen valós változó címének sem felel meg. A null pointer azt jelképezi, hogy a pointerünk most éppen sehova sem mutat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
int t[] = { 1, 3, 5, ..... };

int *find( int w)
{

 for ( int i = 0; i < sizeof(t)/sizeof(t[0]); ++i)
 {
  if ( w == t[i] )
   return &t[i];
 }
 return NULL;
}

int main()
{
 int *ptr = find(11);
 
 if ( NULL == ptr )
 {
  printf( "not found\n");
 }
 else
 {
  printf( "found\n");
  ++ *ptr;
 }
}

Ha a pointer NULL értékű, akkor tilos az indirekciót alkalmazni rá. A fordítóprogram ritkán tud ilyen hibákat fordítási időben felfedezni, viszont futási időben futási hiba fog bekövetkezni, ami gyakran a program elszállását eredményezi.

Műveletek pointerekkel

Pointer változóknak értékül adhatunk ugyanolyan típusú pointer értékeket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a két pointer most ugyanarra a tárterületre fog mutatni.

Két pointer értéket össze lehet hasonlítani az egyenlőség (==) és a nem egyenlő (!=) operátorral, illetve egy pointer értéket a NULL pointerrel. Két pointer érték pont akkor egyenlő, ha a pointerek ugyanoda mutatnak. A NULL pointer érték csak saját magával lesz egyenlő.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
void f()
{
 int i = 1; 
 int j = 2; 
     
 int *ip = &i; /* ip az i változóra mutat */ 
 int *jp = &j; /* jp a j változóra mutat */ 

 if ( ip == jp )  { ... } /* hamis */
 if ( ip == NULL ) { ... } /* hamis */
 if ( jp == NULL ) { ... } /* hamis */

 ip = jp;  /* most ip is j-re mutat */
 if ( ip == jp )  { ... } /* igaz */
}

Abban, de csak abban az esetben, ha mindkét pointer ugyanannak a tömbnek az elemeire mutat, akkor szabad a kisebb, stb. relációs operátorokat is alkalmazni a pointerekre ( <, <=, >, >= ) és egy pointer akkor nagyobb a másiknál, ha a nagyobb indexű elemre mutat. A kisebb-nagyobb összehasonlítás tehát nem a memória címeket hasonlítjuk össze, hanem a tömb indexeket.

Különböző tömbök esetében, vagy különböző típusú pointerek esetében nem használhatjuk a relációs műveleteket.

Pointerre mutató pointerek

Mivel a pointer típusú változók is valahol elhelyezkednek a memóriában, ezeknek a tárterületeknek is van címe, ezért létezhetnek pointerre mutató pointerek is. A pointerre mutató pointerek is típusosak, azaz nem mindegy, hogy egy int-re vagy egy double-ra mutató pointerre mutatunk.

Ezeknek van gyakorlati haszna a C-ben, például ha egy függvény egy paramérerül kapott pointert szeretne módosítani, akkor a pointer címét adjuk át.

Tömbök

A tömbök szigorúan összefüggő memória területek, ahol ugyanannak a típusnak valahány számú elemét foglaljuk le.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
int it[10]; /* 10 darab int egymás után */

void f()
{
 double dt[5]; /* 5 darab double egymás után */

 int it2[6] = {1,2,3,4,5,6}; /* tömb + inicializálás */
 int it3[] = {7,8,9};    /* 3 elemű tömb */
 
 char h1[] = { 'H','e','l','l','o','\0' }; /* 6 char */
 char h2[] = "hello"; /* ugyanaz, mint h1[] esetében */

 assert( sizeof(h1) == 6 );
 assert( sizeof(h2) == 6 );
}

Egy tömböt is inicializálhatunk létrehozásakor. Ilyenkor figyelni kell arra, hogy az inicializációs lista annyi elemű legyen, mint a tömbünk. Ezt egyszerűen elérhetjük, ha az inicializált tömbnek nem adunk méretet: ilyenkor a fordítóprogram megszámolja az elemeket és akkora tömböt foglal le. A tömbökre is működik a sizeof operátor, a legfoglalt össz-bájtmennyiséget adja.

A tömböket 0-tól indexeljük. Egy N elemű T tömb elemei: T[0], T[1], … T[N-1]. Szokásos technika a tömbök méretének kinyeréséhez a sizeof(t) / sizeof(t[0]) alkalmazása, ami típus- és méretfüggetlenül a tömb elemszámát adja meg.

Tömbökkel nem végezhetünk műveleteket, csak tömbelemekkel. Így pl. nem létezik értékadás tömbök között. Ha ilyet szeretnénk csinálni, ciklussal át kell másolni az egyik tömb összes elemét a másikba.

A tömböket az első elemükre mutató pointerként adjuk át függvényhíváskor.

Többdimenziós tömbök

A többdimenziós tömböket sorfolytonos módon ábrázoljuk:

többdimenziós-tömb

A többdimenziós tömböket úgy is felfoghatjuk, mint egy egydimenziós tömb, aminek minden eleme is egy-egy tömb. A többdimemnziós tömbök elemeinek elérése is ez utóbbi filozófiát követi:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
void f()
{
 int num[3][4] = {
  {1, 2, 3, 4},
  {5, 6, 7, 8},
  {9, 10, 11, 12}
 };

 for ( int i = 0; i < 3; ++i )
 {
  for ( int j = 0; j < 4; ++j )
  {
   printf( "%d ", num[i][j]); /* NEM num[i,j] !! */
  }
  printf("\n");
 }
}

Pointerek és tömbök kapcsolata

A pointerek és a tömbök között logikai kapcsolat van a C nyelvben. Tekintsünk egy tömböt, aminek az első elemére ráállítunk egy pointert.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
void g(double *);

void f()
{
 double t[] = { 1.0, 2.0, 3.0, 4.0};
 double *dp;

 dp = &t[0]; /* dp a t tömb első elemére mutat */
 dp = t;   /* == dp = &t[0] */
 g(t);    /*˙== g( &t[0] ) */
 
 assert ( *dp == t[0] ); /* dp t[0]-ra mutat */
 assert (sizeof(t) == 4*sizeof(double));
}

void g(double par[]) /* valójában g(double *par) */
{
 *par  = -1.0;  /* a t tömb 0-ás indexű eleme */
 par[1] = -2.0;  /* a t tömb 1-es indexű eleme */
 assert (sizeof(par) == sizeof(double*));
}

Ha egy tömb nevét egy kifejezésben, pl. értékadásban vagy paraméterátadásban használjuk, akkor a tömb neve automatikusan az első elemre mutató pointer értékké konvertálódik. Ez történik függvényhíváskor is, azaz, egy tömböt mindig az első elemére mutató pointerként adunk át függvényhíváskor!

Ha egy függvényparamétert tömbnek deklarálunk, azt a fordítóprogram
automatikusan pointernek tekinti.

Pointer aritmetika

Ha egy pointer egy tömb valamely elemére mutat, akkor szabad hozzáadni, vagy kivonni belőle egy egész számot (ha az így kapott pointer érték még mindig a tömb valamely elemére mutat).

A művelet definíciója: ha a ptr pointer az i indexű kömbelemre mutatott, akkor ptr + k a tömb i + k indexű elemére fog mutatni (feltéve, ha van ilyen indexű elem).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
void g(double *);

void f()
{
 double t[] = { 1.0, 2.0, 3.0, 4.0};
 double *dp;

 dp = t;   /* == dp = &t[0] */
 
 assert ( dp+1 == &t[1] ); /* dp+1 t[1]-re mutat */
 assert ( dp+3 == &t[3] ); /* dp+3 t[3]-ra mutat */

 assert ( dp+k == &t[k] ); /* 0 <= k < 4 */
 assert (*(dp+k) == t[k] ); /* 0 <= k < 4 */

}

Valójában a C nyelv a tömbök indexelését teljesen visszavezeti a pointer aritmetikára. Mivel a tömb neve maga is mutatóvá konvertálódik, a tömb nevére is alkalmazhatjuk a pointer aritmetikát:

pointer aritmetika

Ennek megfelelően, a pointerekre is alkalmazhatjuk a tömb indexelés operátort. Valójában, akár tömb névre, akár pointerre alkalmazzuk az index operátort, ugyanaz történik: pointer aritmetika és utána indirekció.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
void g(double *);

void f(int k)
{
 double t[] = { 1.0, 2.0, 3.0, 4.0};
 double *dp;

 dp = t;   /* == dp = &t[0] */
 
 assert ( t[k] == *(t+k) ); 
 assert ( dp[k] == *(dp+k) ); 
}

Pointerből kivonás értelemszerűen valamely kisebb indexű elemre fog hivatkozni. Végül, lehetséges két azonos típusú, azonos tömb elemeire mutató pointer külömbségét képezni. Ez a pointerek által mutatott tömbindexek (előjeles) különbsége lesz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
void g(double *);

void f()
{
 double t[] = { 1.0, 2.0, 3.0, 4.0};
 double *dp;
 double *dq;

 dp = t+1;   /* == dp = &t[1] */
 dq = t+3;   /* == dq = &t[3] */

 assert ( (dp + 2) == dq );
 assert ( (dp - dq) == -2 ); 
}

Fontos tehát észrevenni, hogy a pointer aritmetika nem bájtokban, hanem a mutatott típus darabszámban számol. A fenti példában dp és dq szinte biztos, hogy nem 2 bájtnyira mutat egymástól, hanem sizeof(double)*2 bájtra.

Ezért is fontos, hogy a pointereinket a megfelelő típusra definiáljuk. A pointer aritmetika esetében a +1 az nem egy bájt, hanem egy egység, amire a pointerünk mutat.

pointer aritmetika

Fontos azt is megjegyezni, hogy a kisebb pointer nem feltétlenül a kisebb memóriacímre mutat, hiszen a tömbök ábrázolása implementáció függő.

A többdimenziós tömbökre is igaz a pointer aritmetika, de figyeljünk a típusokra: tömbök tömbjéről van szó.

többdmenziós tömb pointer aritmetika

Mint láthatjuk, a C nyelvben a tömbök és a pointerek között van egyfajta logikai kapcsolat:

 • A tömbök nevei kifejezésekben az első elemre mutató pointerré konvertálódnak
 • A tömbre mutató pointerekre alkalmazhatunk pointer aritmetikát
 • Az index operátort egyaránt alkalmazhatjuk a tömb nevére és pointerekre

De ettől még a pointerek és a tömbök nem ekvivalensek!. A tömb több, azonos típusú elem számára lefoglalt folytonos tárterület. A pointer egyetlen objektum, ami egy másik tárterület hivatkozását (címét) tartalmazza.

Haladó feladat

Az alábbi két forrásfájlból (a.c és b.c) álló program lefordul, összeszerkesztődik, de futási időben elszáll. Mi lehet a hiba? Hogyan kell kijavítani?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
/* a.c */
#include <stdio.h>

int t[] = {1,2,3};

void g( int *par);

void f( int *par)
{
 printf("%d\n",par[1]);
 printf("%d\n",t[1]);
}
int main()
{
 int *p = t;
 printf("%d\n",t[1]);
 printf("%d\n",p[1]);
 f(t);
 g(t);
}


/* b.c */
#include <stdio.h>

extern int *t;

void g( int *par)
{
 printf("%d\n",par[1]);
 printf("%d\n",t[1]); /* itt száll el a program */
}

VLA

Az eddigiekben a tömböket mindig fix, a fordításkor ismert konstans mérettel hoztuk létre. Ez a javasolt megoldás. A C nyelv azonban a C99 verzió óta megengedi a változó méretű tömbök (Variadic Lenght Array, VLA) létrehozását is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
/* NE HASZNÁLJUNK VLA_t!!! */
void f()
{
 int n;
 printf("Add meg a tömb méretét: ");
 scanf("%d",&n);
 int t[n]; /* VLA - ne használjuk */
 /* tömbelemek: t[0]...t[n-1] */
}

Ez így kényelmesnek tűnik, de számos érv van a VLA használata ellen.

 • A VLA-k használata bizonyítottan több hibát okoz és biztonsági sérülékenységekhez vezethet.
 • A VLA bizonyos futási idejű lassulást okoz a fix méretű tömbök használatához képest.
 • Bizonyos esetei (pl. struct-on belüli használata) nem megengedett és egyes fordítók nem támogatják.
 • C++-ban sohasem volt és nem is lesz szabványos nyelvi elem.

A Linux kernelt 2018 végére kemény munkával megtisztították a VLA-któl, ahogy ez a cikk ismerteti. Ti se használjatok VLA-t.