1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Bolyai College
  3. C++ (for mathematicians)
  4. Imperative programming (BSc)
  5. Multiparadigm programming (MSc)
  6. Programming (MSc Aut. Sys.)
  7. Programming languages (PhD)
  8. Software technology lab
  9. Theses proposals (BSc and MSc)
 3. Research
  1. Sustrainability
  2. CodeChecker
  3. CodeCompass
  4. Templight
  5. Projects
  6. Conferences
  7. Publications
  8. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

Imperatív programozás 9.5.

Dinamikus memóriakezelés és adatszerkezetek gyakorlása

Készítünk egy programot, amely bináris keresőfa (binary search tree) alkalmazásával rendezi a standard inputról érkező számokat és sorrendben kiírja őket.

A bináris keresőfa egy gyakran használt adatszerkezet, amely rendezve tárolja elemeit. A fa általánsan fennálló invariáns tulajdonsága, hogy minden elem alatti bal rész-fa az elemnél kisebb (vagy kisebb-egyenlő), a jobb rész-fa pedig a nagyobb elemeket tartalmazza.

alt text

A fa felépítését a rekurzív insert() függvény fogja végezni, kiíratását az rekurzív inorder bejárást akalmazó print() függvény, a fa lebontását pedig a rekurzív postorder delete() függvény.

Figyeljük meg, hogy az insert() függvény a gyökérmutató címét kapja meg paraméterül, hiszen amennyiben azok NULL értékűek, akkor azokat módosítania kell.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

struct node  /* one node of the search tree */
{
 int     value;  /* payload */
 struct node *left;  /* pointer to left child */
 struct node *right;  /* pointer to right child */
};
typedef struct node node_t;

void insert(node_t **pRoot, int i);
void print(node_t *root);
void delete(node_t *root);

int main()
{
 node_t *head = NULL;	/* pointer to binary search tree */
 int i;
 int cnt = 0;

 clock_t start = clock();  /* start the timer */
 while ( scanf("%d", &i) == 1 )
 {
  ++cnt;
  insert(&head, i);	 /* recursive insert */
 } 
 clock_t end = clock();  /* stop the timer */
 double diff = (end - start); /* elapsed time in 'tick's */
 diff = diff / CLOCKS_PER_SEC; /* ..converted to seconds */

 print(head); /* print tree elements: recursive inorder */

 fprintf(stderr,"sorted %d elems in %f sec\n", cnt, diff); 

 delete(head); /* delete the tree: recursive postorder */
 return 0;
}

void insert( node_t **pRoot, int i)
{
 if ( NULL == *pRoot ) /* need to allocate new element */
 {
  *pRoot = (node_t*) malloc(sizeof(node_t));
  if ( NULL == *pRoot )
  {
   fprintf( stderr, "No memory\n");
   exit(1);   
  }	  
  else
  {
   node_t *root = *pRoot; /* make more readable */
   root->value = i;    /* set payload */
   root->left = NULL;  /* no children (yet) */
   root->right = NULL;
  }
 }	 
 else /* not to allocate, just descent left or right */
 {
  node_t *root = *pRoot; /* make more readable */
  if ( i <= root->value )
   insert( &root->left, i); /* descend to left */
  else
   insert( &root->right, i);	/* descend to right */
 }
}
void print(node_t *root)
{
 if ( root ) 	/* if this is a real node */
 {	 
  print(root->left);
  printf("%d ", root->value); /* inorder */
  print(root->right); 
 }
}	
void delete(node_t *root)
{
 if ( root ) 	/* if this is a real node */
 {	 
  delete(root->left);
  delete(root->right); 
  free(root);     /* postorder */
 }
}	

Írunk egy kis segédprogramot, ami véletlenszám-generátorral egész számok sorozatát fogja generálni. A generált számok mennyiségét parancssori argumentumként adjuk meg, a default érték 100.000.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(int argc, char **argv)
{
 int i;
 int max = 100000; /* number of elements by default */

 if ( argc > 1 ) /* if command line argument is given */
 {
  int imax = atoi(argv[1]); /* converts to int */
  if ( imax > 0 )  /* if argv[1] was meaningful */
   max = imax;
 }  
 srand(time(NULL));  /* seeding the random generator */
 for ( i = 0; i < max; ++i)
  printf( "%d ", rand() ); /* int between 0..MAXINT */

 return 0;
}

Megjegyzés: a random generátor inicializálása (seeding) a time(NULL) hívással általános gyakorlat. Ugyanakkor, ez nem igazán biztonságos: a time(NULL) a kurrens rendszeridővel tér vissza (az ún. UNIX epoch szerint), ami kiszámítható lehet. Biztonság-kritikus programokban ne ezt a módszert használjuk.

Végül, írunk egy kis programot, ami azt ellenőrzi, hogy a programunk tényleg rendezett outputot ír ki.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
 int prev = -1; /* ensure that the first number is ok */
 int curr;

 while ( 1 == scanf("%d", &curr) )
 {
  if ( curr < prev )	 /* inversion!!! */
  {
   fprintf( stderr, "Inversion: %d %d\n", prev, curr);
  }
  printf("%d ", curr); 
  prev = curr;  
 } 
 return 0;	
}

A programok használata például az az alábbi lehet:

$ ./gen 5000 | ./binsort | ./check >/dev/null