1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Bolyai College
  3. C++ (for mathematicians)
  4. Imperative programming (BSc)
  5. Multiparadigm programming (MSc)
  6. Programming (MSc Aut. Sys.)
  7. Programming languages (PhD)
  8. Software technology lab
  9. Theses proposals (BSc and MSc)
 3. Research
  1. Sustrainability
  2. CodeChecker
  3. CodeCompass
  4. Templight
  5. Projects
  6. Conferences
  7. Publications
  8. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

Programming languages complex exam preparatory lecture for PhD students

Topics

 • A programozási nyelvek fejlődése, lehetséges osztályaik, tervezési szempontjaik/Development of programming languages.

 • A programozási nyelvek lexikális elemei/Lexical elements of programming languages.

 • Vezérlési szerkezetek, utasítások a programozási nyelvekben (Értékadás, szekvencia és blokk utasítás, feltétel nélküli vezérlésátadás, Elágazási szerkezetek, ciklusszerkezetek, iterátorok) / Control structures and statements.

 • Típusok a programozási nyelvekben (Típusspecifikáció, típusmegvalósítás, típusosztályok, pointer és referencia típusok, típusok ekvivalenciája, típuskonstrukciók - tömbök, direkt szorzat, unió, halmaz támogatása) / Types.

 • Absztrakt adattípusok a programozási nyelvekben - elvárások és eszközök / Abstract data types.

 • Alprogramok a programozási nyelvekben (Eljárások és függvények, paraméterátadás-átvételi módok, túlterhelés, rekurzió) / Subprograms.

 • A kivételkezelés a programozási nyelvekben (fogalma, kivételek kiváltása, terjedése, kezelése, specifikálása, kivételosztályok) / Exceptions.

 • Sablonok a programozási nyelvekben (Típussal, alprogrammal való paraméterezés, példányosítás, szerződés elv) / Generics.

 • Helyességbizonyítást támogató programnyelvi eszközök / Program correctness.

 • Objektumorientált programozást támogató elemek a programozási nyelvekben 1. (Osztályok és objektumok, objektum létrehozása, inicializálása, példányváltozó, példánymetódus, osztályváltozó, osztálymetódus, öröklődés, polimorfizmus, dinamikus kötés, megbízható átdefiniálás a leszármazottakban) / OOP 1

 • Objektumorientált programozást támogató elemek a programozási nyelvekben 2. (A többszörös öröklődés és az interfészek) / OOP 2.

 • Párhuzamosság a programozási nyelvekben (Alapfogalmak, kommunikációs modellek, szemafor, monitor, fontos nyelvi elemek) / Concurrent programming

 • Programkönyvtárak tervezési szempontjai / Designing libraries.

Lecture notes

Videos

Literature

 1. Nyékyné Gaizler J. (szerk.) et al.: Programozási nyelvek; Egyetemi tankönyv, Budapest, 2003, Kiskapu, 789 o.
 2. Nyékyné-Gaizler, J. (ed.) et al.: Advanced Programming Languages.
 3. Sebesta, R.W.: Concepts of Programming Languages Sixth ed. Addison-Wesley, 2003.
 4. Mitchell, J. C. : Concepts in Programming Languages. Cambridge Univ. Press, 2002.
 5. Scott, M. L.: Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann Publishers, 2000.
 6. Sethi, R.: Programming languages 2nd ed. Addison-Wesley, 1996.
 7. Meyer, B: Object-Oriented Software Construction 2nd ed. Prentice Hall, 1998.

Upcoming conferences

Conferences