1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Bolyai College
  3. C++ (for mathematicians)
  4. Imperative programming (BSc)
  5. Multiparadigm programming (MSc)
  6. Programming (MSc Aut. Sys.)
  7. Programming languages (PhD)
  8. Software technology lab
  9. Theses proposals (BSc and MSc)
 3. Research
  1. Sustrainability
  2. CodeChecker
  3. CodeCompass
  4. Templight
  5. Projects
  6. Conferences
  7. Publications
  8. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

BSc and MSc thesis topics

BSc szakdolgozati és MSc diplomamunka témák

alt text

C++-al kapcsolatos témák

A C++ programozási nyelv folyamattosan fejlődik és a C++17 már itt van a nyakunkon. Számos új, izgalmas nyelvi elemet találunk benne, miközben még a C++11 elemeit sem mindig értjük és alkalmazzuk helyesen.

Ezek a témák az új C++ nyelvi elemekkel, azok helyes és helytelen alkalmazásaival, ezek detektálhatóságával foglalkoznak.

Template metaprogramokkal kapcsolatos témák

Ezek a témák a C++ tudás mellett a template metaprogramok alapvető megértését követelik. Számos téma épít Dr. Sinkovics Ábel kutatásaira, illetve az általunk kifejlesztett nyílt forráskódú Templight. Ezeket érdemes jelentkezés előtt átnézni.

Részletek

Statikus analízissel kapcsolatos témák

Ezek a témák részben kapcsolódnak a Szoftvertechnológiai laboratóriumban folytatott kutatásokhoz, részben attól függetlenek. Számos programozási nyelvet (pl. C++, Scala, Java, stb.) érintenek, de közös bennük, hogy szükség van a fordítóprogramok működésének alapvető ismereteire, különösen az Absztrakt Szintaxisfa (AST) szerepének megértésére. A C++ témák többsége az LLVM/Clang fordítóprogram infrastruktúrát alkalmazza.

Részletek