Tudományos Diákköri Fórum az Informatikai Karon

A kutatások és a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók és a TDK-témákat kínáló oktatók egy újfajta rendezvényen találkozhatnak november 10-én. Inspiráló előadások és kötetlen beszélgetések segítenek abban, hogy a résztvevők ötleteket kapjanak saját kutatómunkájuk megkezdéséhez, témavezetőjük megtalálásához. Emellett tájékozódhatunk a Tudományos Diákkör működéséről, a TDK dolgozatok tartalmi és formai követelményeiről, valamint a kari és országos TDK konferenciákról is. Ez az összejövetel rendszeresen, évente több alkalommal kerül majd megrendezésre.

Link az eseményre

Helyszín: Pázmány Péter sétány I/C. I. emelet 1-108 Koch Antal terem

Időpont: 2015. november 10. 18.00h

Bolyai kollégium

Informatika szakszeminárium