1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Bolyai College
  3. C++ (for mathematicians)
  4. Imperative programming (BSc)
  5. Multiparadigm programming (MSc)
  6. Programming (MSc Aut. Sys.)
  7. Programming languages (PhD)
  8. Software technology lab
  9. Theses proposals (BSc and MSc)
 3. Research
  1. Sustrainability
  2. CodeChecker
  3. CodeCompass
  4. Templight
  5. Projects
  6. Conferences
  7. Publications
  8. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

Imperatív programozás 11.

Unix filterek implementálása

A UNIX szűrők (filters) olyan programok, amelyek valami elemi tevékenységet végeznek el. Ilyen filter a cat, grep, diff és még sok más program. Ezek a programok tipikusan a standard inputról olvasnak EOF-ig és az eredményt a standard outputra írják. Amennyiben a programok egy vagy több fájlnév paramétert kapnak, akkor a standard input heyett ezekről a fájlokról olvasnak. Az így megírt programokat kényelmesen és sokoldalúan lehet pipe-okba szervezni.

hexdump

Az input állomány(oka)t hexadecimális formátumban írja ki 16 bájtonként. A 16 elemű sor kiírás előtt megelenik a sor címe (szintén hexadecimálisan), utána pedig maguk a karakterek íródnak ki ASCII formátumban (a nem megjeleníthető karakterek helyett pedig egy pont karakter).

A program implementációja C-ben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
#include <stdio.h>
#include <ctype.h> /* az isgraph() miatt */

#define LINESIZE 16

void hd(FILE *in, FILE *out);
void print(FILE *fp,long addr,unsigned char *buf,int len);

int main(int argc, char *argv[])
{
 int err = 0; /* ha legalább egy fájl megnyitása sikertelen
         akkor jelezni fogjuk ezt az exit kódban */
 if ( argc < 2 )
 {
  hd( stdin, stdout); /* nincs fájl argumentum */
 }
 else
 {
  int i;
  for ( i = 1; i < argc; ++i )  /* a fájl argumentumok */
  {
   FILE *fp = fopen( argv[i], "r");
   if ( NULL != fp ) /* sikeres megnyitás */
   {
    hd( fp, stdout);
    fclose( fp); /* véges számú fájl lehet megnyitva */
   }
   else
   {   
    fprintf( stderr, "Can't open %s\n", argv[i]);
    err = 1;  /* legalább egy fájl megnyitási hiba */
   }
  }
 }
 return err; /* 0 == ok, 1 == volt hiba */
}

void hd( FILE *in, FILE *out) /* out paraméter későbbi */
{               /* továbbfejlesztéshez  */ 
 char ch;
 unsigned char buffer[LINESIZE]; /* "%x" miatt unsigned */
 int cnt = 0;
 long addr = 0L; /* a címet mi fájlon belül számoljuk */

 while ( EOF != (ch = fgetc(in)) )
 {
  buffer[cnt++] = ch;
  if ( LINESIZE == cnt ) /* buffer teli */
  {
   print( out, addr, buffer, cnt); /* buffer kiírása */
   addr += cnt;  /* == BUFSIZE, léptetjük a címet  */
   cnt = 0;
  }
 }
 /* ha a bufferben még maradt karakter, amikor a fájlunk 
   véget ér, akkor azokat még ki kell írnunk     */
 if ( cnt > 0 )
 {
  print( out, addr, buffer, cnt); 
 }
}

void print(FILE *out,long addr,unsigned char *buf,int len)
{
 int i;
 fprintf( out, "%08lx | ", addr); /* cím hexa-ban */
 for ( i = 0; i < len; ++i )
 {
  fprintf( out, " %02x", buf[i]); /* karakter hexa-ban */
 }
 for ( ; i < LINESIZE; ++i) /* utolsó sor végi space-ek */
 {
  fprintf( out, "  ");
 }
 fprintf( out, " | ");
 for ( i = 0; i < len; ++i) /* maga a karakter vagy '.' */
 { 
  fprintf( out, "%c", isgraph(buf[i]) ? buf[i] : '.');
 }
 fprintf( out, "\n");  /* a kiírt sor legvége */
}

Figyeljük meg a buf buffer unsigned char típusát. Erre azért van szükség, mert a “%x” format előjeltelen egész számot vár. A 128..255 közötti kódú char értékek bizonyos implementációkban lehetnek “negatívak”, és ezek igen nagy pozitív unsigned int értékekre konvertálódnának, ami hatására a kiírt hexadecimális kód például valami ilyesmi lenne: ffffff0a. Az unsigned char értékek viszont garantáltan mindig a 0..255 közötti nemnegatív egész értékekre képződnek le.

Az eredeti UNIX utility úgy működik, hogy több input fájl esetén az outputot összefűzi és a címek folytonosan növekednek. A mi programunk nem fűzi össze az outputot, és a címeket is nulláról kezdi minden input esetében.

Házi feladat a program módosítása a UNIX utility viselkedése szerint.

A program implementációja Python3-ban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#!/usr/bin/env python3

from curses import ascii
import io
import sys

def hd(input, output):

  addr = 0
  line_size = 16

  buffer = input.read(line_size)
  while buffer != b"":
   printer(output, addr, buffer, line_size)
   addr+= line_size
   buffer = input.read(line_size)

def printer(output, addr, buf, line_size):

  line_in_hex = " ".join("{:02x}".format(c) for c in buf) \
    .ljust(line_size*2+line_size)
  replace_non_ascii = \
      lambda a: chr(a) if ascii.isgraph(a) else "."
  line_in_text = "".join(replace_non_ascii(c) for c in buf)
  formatted_line = "{:08x} |  {} | {}". \
        format(addr, line_in_hex, line_in_text)
  print(formatted_line, file=output)

def main():
  if len(sys.argv) < 2:
   hd(sys.stdin.buffer, sys.stdout)
  else:
   for arg in sys.argv[1:]:
     try:
      with io.open(arg,'rb') as file_content:
        hd(file_content, sys.stdout)
     except IOError as ioerr:
        print("Can't open " + arg)

if __name__ == "__main__":
  main()