1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Imperative programming (BSc)
  3. Multiparadigm programming (MSc)
  4. C programming (BSc for physicists)
  5. Project tools (BSc)
  6. Bolyai College
  7. C++ (for foreign studenst)
  8. Software technology lab
  9. BSc and MSc thesis
 3. Research
  1. Templight
  2. CodeChecker
  3. CodeCompass
  4. Projects
  5. Publications (up to 2011)
  6. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

Imperatív programozás 11.

Unix filterek implementálása

A UNIX szűrők (filters) olyan programok, amelyek valami elemi tevékenységet végeznek el. Ilyen filter a cat, grep, diff és még sok más program. Ezek a programok tipikusan a standard inputról olvasnak EOF-ig és az eredményt a standard outputra írják. Amennyiben a programok egy vagy több fájlnév paramétert kapnak, akkor a standard input heyett ezekről a fájlokról olvasnak. Az így megírt programokat kényelmesen és sokoldalúan lehet pipe-okba szervezni.

grep

Az alábbi a grep program egy leegyszerűsített megvalósítása. A program reguláris kifejezések-et keres az input állományokban.

Alapvetően így használható a program:

$ gr pattern file1 file2 file3

Ebben az esetben a pattern mintát keressük a file1, file2, és file3 állományokban és kiírjuk azokat a sorokat, ahol találat van.

Megvalósítjuk a -i és -v kapcsolókat, melyek az alapvető működést befolyásolja.

$ gr -iv pattern file1 file2 file3
 • A -v kapcsoló hatására azok a sorok íródnak ki, melyekben nem volt találat.
 • A -i kapcsoló a kis-nagybetűk közötti különbséget nem veszi figyelembe.
 • A -w kapcsoló csak olyankor jelez találatot, ha az egy teljes szó, azaz üreshelyekkel van körbevéve.

A grep. pontos leírása a linken található.

A teljes program

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
/*
 * gr.c -- a simple grep-like program
 * usage: gr [-ivw] pattern [files...]
 *
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

#define BUFSIZE 1024

struct param_s
{
 int iflag;   /* case insensitive on */
 int vflag;   /* negation on     */
 int wflag;   /* word regex on    */
 char *pattern; /* pattern to search  */
 char *upattern; /* upper case pattern */
};

void usage( char *prname)
{
 fprintf( stderr, "Usage: %s [-ivw] pattern [files...]\n", prname); 
 exit(1);
}

int do_params( struct param_s *p, int argc, char *argv[])
{
 int i = 1;

 p->iflag = 0;
 p->vflag = 0;
 p->wflag = 0;

 /* letter flags first */
 while ( i < argc && '-' == argv[i][0] )
 {
  int j = 1;
  while ( '\0' != argv[i][j] )
  {
   switch(argv[i][j])
   {
   case 'i': p->iflag = 1; break;
   case 'v': p->vflag = 1; break;
   case 'w': p->wflag = 1; break;
   default : fprintf( stderr, "Invalid flag: %c\n", argv[i][j]);
        usage(argv[0]); /* invalid flag: exit() */
   }
   ++j;
  }
  ++i;
 }
 /* end of flags, pattern should come here */
 if ( i >= argc )
 {
  fprintf( stderr, "No pattern was given\n");
  usage(argv[0]);   /* no pattern: exit() */
 }
 p->pattern = argv[i];  /* ok, pattern found */

 if ( p->iflag ) /* case insensitive */
 {
  int k;
  p->upattern = (char *) malloc(strlen(p->pattern)+1);
  for ( k = 0; k < strlen(p->pattern)+1; ++k)
  {
   p->upattern[k] = toupper(p->pattern[k]);
  }
 }
 return ++i; /* continue from next parameter */
}

int is_delim( char ch)
{
 return !( isalpha(ch) || isdigit(ch) || '_' == ch );
}

int wmatch( char *buffer, char *pattern, char *where)
{
 char *before = where - 1;
 char *after = where + strlen(pattern);

 return ( where == buffer && is_delim(*after) ) ||
     ( is_delim(*before) && '\n' == *after ) ||
     ( is_delim(*before) && is_delim(*after) );
}
 
void gr( struct param_s *p, FILE *in, FILE *out)
{
 char buffer[BUFSIZE];
 while ( NULL != fgets( buffer, BUFSIZE, in) )
 {
  int is_match = 0; /* true if matches */
  char *where  = 0; /* pointer to beginning of matching */

  if ( p->iflag )
  {
   char ubuffer[BUFSIZE];
   int k;
   for ( k = 0; k < strlen(buffer)+1; ++k)
   {
    ubuffer[k] = toupper(buffer[k]);
   }
   is_match = ( NULL != (where = strstr( ubuffer, p->upattern)) );
   if ( is_match && p->wflag )
    is_match = wmatch( ubuffer, p->upattern, where);
  }
  else
  {
   is_match = ( NULL != (where = strstr( buffer, p->pattern)) );
   if ( is_match && p->wflag )
    is_match = wmatch( buffer, p->pattern, where);
  }
 
  if ( p->vflag )
  {
   is_match = ! is_match;
  }

  if ( is_match )
  {
   fputs( buffer, out);
  }
 }
}


int main( int argc, char *argv[])
{
 struct param_s params;
 int i = do_params( &params, argc, argv);

#ifdef DEBUG
 fprintf( stderr, "iflag  = %d\n", params.iflag);
 fprintf( stderr, "vflag  = %d\n", params.vflag);
 fprintf( stderr, "wflag  = %d\n", params.wflag);
 fprintf( stderr, "pattern = %s\n", params.pattern);
 fprintf( stderr, "upattern = %s\n", params.upattern);
 fprintf( stderr, "i == %d\n", i);
#endif /* DEBUG */

 if ( i == argc )
 {
  gr( &params, stdin, stdout);
 }
 else
 {
  for ( ; i < argc; ++i)
  {
   FILE *fp = fopen( argv[i], "r");
   if ( NULL != fp )
   {
    gr( &params, fp, stdout);
    fclose(fp);
   }
   else
   {
    fprintf( stderr, "Can't open %s for read\n", argv[i]);
   }
  }
 }
 return 0;
}

hexdump

Az input állomány(oka)t hexadecimális formátumban írja ki 16 bájtonként. A 16 elemű sor kiírás előtt megelenik a sor címe (szintén hexadecimálisan), utána pedig maguk a karakterek íródnak ki ASCII formátumban (a nem megjeleníthető karakterek helyett pedig egy pont karakter).

A program implementációja C-ben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

#define LINESIZE 16

void hd(FILE *in, FILE *out);
void print( FILE *fp, long addr, unsigned char *buffer, int len);

int main(int argc, char *argv[])
{
 int err = 0;
 if ( argc < 2 )
 {
  hd( stdin, stdout);
 }
 else
 {
  int i;
  for ( i = 1; i < argc; ++i )
  {
   FILE *fp = fopen( argv[i], "r");
   if ( NULL != fp )
   {
    hd( fp, stdout);
   }
   else
   {   
    fprintf( stderr, "Can't open %s\n", argv[i]);
    err = 1;
   }
  }
 }
 return err;
}

void hd( FILE *in, FILE *out)
{
 int cnt = 0;
 long addr = 0L;
 char ch;
 unsigned char buffer[LINESIZE];

 while ( EOF != (ch = fgetc(in)) )
 {
  buffer[cnt++] = ch;
  if ( LINESIZE == cnt )
  {
   print( out, addr, buffer, cnt);
   addr += LINESIZE;
   cnt = 0;
  }
 }
 print( out, addr, buffer, cnt);
}

void print( FILE *out, long addr, unsigned char *buffer, int len)
{
 int i;
 fprintf( out, "%08lx | ", addr);
 for ( i = 0; i < len; ++i )
 {
  fprintf( out, " %02x", buffer[i]);
 }
 for ( i = len; i < LINESIZE; ++i)
 {
  fprintf( out, "  ");
 }
 fprintf( out, " | ");
 for ( i = 0; i < len; ++i)
 { 
  fprintf( out, "%c", isgraph(buffer[i]) ? buffer[i] : '.');
 }
 fprintf( out, "\n");
}

A program implementációja Python3-ban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
#!/usr/bin/env python3

from curses import ascii
import io
import sys

def hd(input, output):

  addr = 0
  line_size = 16

  buffer = input.read(line_size)
  while buffer != b"":
    printer(output, addr, buffer, line_size)
    addr+= line_size
    buffer = input.read(line_size)

def printer(output, addr, buf, line_size):

  line_in_hex = " ".join("{:02x}".format(c) for c in buf) \
    .ljust(line_size*2+line_size)

  replace_non_ascii = lambda a: chr(a) if ascii.isgraph(a) else "."
  line_in_text = "".join(replace_non_ascii(c) for c in buf)

  formatted_line = "{:08x} |  {} | {}".format(addr,
                          line_in_hex,
                          line_in_text)
  print(formatted_line, file=output)


def main():
  if len(sys.argv) < 2:
    hd(sys.stdin.buffer, sys.stdout)
  else:
    for arg in sys.argv[1:]:
      try:
        with io.open(arg,'rb') as file_content:
          hd(file_content, sys.stdout)
      except IOError as ioerr:
        print("Can't open " + arg)

if __name__ == "__main__":
  main()