1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Bolyai College
  3. C++ (for mathematicians)
  4. Imperative programming (BSc)
  5. Multiparadigm programming (MSc)
  6. Programming (MSc Aut. Sys.)
  7. Programming languages (PhD)
  8. Software technology lab
  9. Theses proposals (BSc and MSc)
 3. Research
  1. CodeChecker
  2. CodeCompass
  3. Templight
  4. Projects
  5. Conferences
  6. Publications
  7. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

Imperatív programozás 11.

Unix filterek implementálása

A UNIX szűrők (filters) olyan programok, amelyek valami elemi tevékenységet végeznek el. Ilyen filter a cat, grep, diff és még sok más program. Ezek a programok tipikusan a standard inputról olvasnak EOF-ig és az eredményt a standard outputra írják. Amennyiben a programok egy vagy több fájlnév paramétert kapnak, akkor a standard input heyett ezekről a fájlokról olvasnak. Az így megírt programokat kényelmesen és sokoldalúan lehet pipe-okba szervezni.

grep

Az alábbi a grep program egy leegyszerűsített megvalósítása. Az eredeti UNIX utility reguláris kifejezések-et keres az input állományokban, mi most egy rendkívül leegyszerűsített programot mutatunk be, amelyik egyetlen fix string előfordulását keresi a sorban.

Alapvetően így használható a program:

$ gr pattern file1 file2 file3

Ebben az esetben a pattern mintát keressük a file1, file2, és file3 állományokban és kiírjuk azokat a sorokat, ahol találat van.

Megvalósítjuk a -i és -v kapcsolókat, melyek az alapvető működést befolyásolja.

$ gr -iv pattern file1 file2 file3
 • A -v kapcsoló hatására azok a sorok íródnak ki, melyekben nem volt találat.
 • A -i kapcsoló a kis-nagybetűk közötti különbséget nem veszi figyelembe.
 • A -w kapcsoló csak olyankor jelez találatot, ha az egy teljes szó, azaz üreshelyekkel van körbevéve.

A grep. pontos leírása a linken található.

A teljes program

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
/*
 * gr.c -- a simple grep-like program
 * usage: gr [-ivw] pattern [files...]
 *
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

#define BUFSIZE 1024

struct param_s
{
 int iflag;   /* case insensitive on */
 int vflag;   /* negation on     */
 int wflag;   /* word regex on    */
 char *pattern; /* pattern to search  */
 char *upattern; /* upper case pattern */
};

void usage( char *prname)
{
 fprintf( stderr,
    "Usage: %s [-ivw] pattern [files...]\n", prname); 
 exit(1);
}

int do_params( struct param_s *p, int argc, char *argv[])
{
 int i = 1;

 p->iflag = 0;
 p->vflag = 0;
 p->wflag = 0;

 /* letter flags first */
 while ( i < argc && '-' == argv[i][0] )
 {
  int j = 1;
  while ( '\0' != argv[i][j] )
  {
   switch(argv[i][j])
   {
   case 'i': p->iflag = 1; break;
   case 'v': p->vflag = 1; break;
   case 'w': p->wflag = 1; break;
   default : fprintf( stderr, 
           "Invalid flag: %c\n", argv[i][j]);
        usage(argv[0]); /* invalid flag: exit() */
   }
   ++j;
  }
  ++i;
 }
 /* end of flags, pattern should come here */
 if ( i >= argc )
 {
  fprintf( stderr, "No pattern was given\n");
  usage(argv[0]);   /* no pattern: exit() */
 }
 p->pattern = argv[i];  /* ok, pattern found */

 if ( p->iflag ) /* case insensitive */
 {
  int k;
  p->upattern = (char *) malloc(strlen(p->pattern)+1);
  for ( k = 0; k < strlen(p->pattern)+1; ++k)
  {
   p->upattern[k] = toupper(p->pattern[k]);
  }
 }
 return ++i; /* continue from next parameter */
}

int is_delim( char ch)
{
 return !( isalpha(ch) || isdigit(ch) || '_' == ch );
}

int wmatch( char *buffer, char *pattern, char *where)
{
 char *before = where - 1;
 char *after = where + strlen(pattern);

 return ( where == buffer && is_delim(*after) ) ||
     ( is_delim(*before) && '\n' == *after ) ||
     ( is_delim(*before) && is_delim(*after) );
}
 
void gr( struct param_s *p, FILE *in, FILE *out)
{
 char buffer[BUFSIZE];
 while ( NULL != fgets( buffer, BUFSIZE, in) )
 {
  int is_match = 0; /* true if matches */
  char *where  = 0; /* pointer to beginning of match */

  if ( p->iflag )
  {
   char ubuffer[BUFSIZE];
   int k;
   for ( k = 0; k < strlen(buffer)+1; ++k)
   {
    ubuffer[k] = toupper(buffer[k]);
   }
   is_match = 
    (NULL != (where = strstr( ubuffer, p->upattern)));
   if ( is_match && p->wflag )
    is_match = wmatch( ubuffer, p->upattern, where);
  }
  else
  {
   is_match = 
    (NULL != (where = strstr( buffer, p->pattern)));
   if ( is_match && p->wflag )
    is_match = wmatch( buffer, p->pattern, where);
  }
 
  if ( p->vflag )
  {
   is_match = ! is_match;
  }

  if ( is_match )
  {
   fputs( buffer, out);
  }
 }
}


int main( int argc, char *argv[])
{
 struct param_s params;
 int i = do_params( &params, argc, argv);

#ifdef DEBUG
 fprintf( stderr, "iflag  = %d\n", params.iflag);
 fprintf( stderr, "vflag  = %d\n", params.vflag);
 fprintf( stderr, "wflag  = %d\n", params.wflag);
 fprintf( stderr, "pattern = %s\n", params.pattern);
 fprintf( stderr, "upattern = %s\n", params.upattern);
 fprintf( stderr, "i == %d\n", i);
#endif /* DEBUG */

 if ( i == argc )
 {
  gr( &params, stdin, stdout);
 }
 else
 {
  for ( ; i < argc; ++i)
  {
   FILE *fp = fopen( argv[i], "r");
   if ( NULL != fp )
   {
    gr( &params, fp, stdout);
    fclose(fp);
   }
   else
   {
    fprintf( stderr, 
         "Can't open %s for read\n", argv[i]);
   }
  }
 }
 return 0;
}

hexdump

Az input állomány(oka)t hexadecimális formátumban írja ki 16 bájtonként. A 16 elemű sor kiírás előtt megelenik a sor címe (szintén hexadecimálisan), utána pedig maguk a karakterek íródnak ki ASCII formátumban (a nem megjeleníthető karakterek helyett pedig egy pont karakter).

A program implementációja C-ben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
#include <stdio.h>
#include <ctype.h> /* az isgraph() miatt */

#define LINESIZE 16

void hd(FILE *in, FILE *out);
void print(FILE *fp,long addr,unsigned char *buf,int len);

int main(int argc, char *argv[])
{
 int err = 0; /* ha legalább egy fájl megnyitása sikertelen
         akkor jelezni fogjuk ezt az exit kódban */
 if ( argc < 2 )
 {
  hd( stdin, stdout); /* nincs fájl argumentum */
 }
 else
 {
  int i;
  for ( i = 1; i < argc; ++i )  /* a fájl argumentumok */
  {
   FILE *fp = fopen( argv[i], "r");
   if ( NULL != fp ) /* sikeres megnyitás */
   {
    hd( fp, stdout);
    fclose( fp); /* véges számú fájl lehet megnyitva */
   }
   else
   {   
    fprintf( stderr, "Can't open %s\n", argv[i]);
    err = 1;  /* legalább egy fájl megnyitási hiba */
   }
  }
 }
 return err; /* 0 == ok, 1 == volt hiba */
}

void hd( FILE *in, FILE *out) /* out paraméter későbbi */
{               /* továbbfejlesztéshez  */ 
 char ch;
 unsigned char buffer[LINESIZE]; /* "%x" miatt unsigned */
 int cnt = 0;
 long addr = 0L; /* a címet mi fájlon belül számoljuk */

 while ( EOF != (ch = fgetc(in)) )
 {
  buffer[cnt++] = ch;
  if ( LINESIZE == cnt ) /* buffer teli */
  {
   print( out, addr, buffer, cnt); /* buffer kiírása */
   addr += cnt;  /* == BUFSIZE, léptetjük a címet  */
   cnt = 0;
  }
 }
 /* ha a bufferben még maradt karakter, amikor a fájlunk 
   véget ér, akkor azokat még ki kell írnunk     */
 if ( cnt > 0 )
 {
  print( out, addr, buffer, cnt); 
 }
}

void print(FILE *out,long addr,unsigned char *buf,int len)
{
 int i;
 fprintf( out, "%08lx | ", addr); /* cím hexa-ban */
 for ( i = 0; i < len; ++i )
 {
  fprintf( out, " %02x", buf[i]); /* karakter hexa-ban */
 }
 for ( ; i < LINESIZE; ++i) /* utolsó sor végi space-ek */
 {
  fprintf( out, "  ");
 }
 fprintf( out, " | ");
 for ( i = 0; i < len; ++i) /* maga a karakter vagy '.' */
 { 
  fprintf( out, "%c", isgraph(buf[i]) ? buf[i] : '.');
 }
 fprintf( out, "\n");  /* a kiírt sor legvége */
}

Figyeljük meg a buf buffer unsigned char típusát. Erre azért van szükség, mert a “%x” format előjeltelen egész számot vár. A 128..255 közötti kódú char értékek bizonyos implementációkban lehetnek “negatívak”, és ezek igen nagy pozitív unsigned int értékekre konvertálódnának, ami hatására a kiírt hexadecimális kód például valami ilyesmi lenne: ffffff0a. Az unsigned char értékek viszont garantáltan mindig a 0..255 közötti nemnegatív egész értékekre képződnek le.

Az eredeti UNIX utility úgy működik, hogy több input fájl esetén az outputot összefűzi és a címek folytonosan növekednek. A mi programunk nem fűzi össze az outputot, és a címeket is nulláról kezdi minden input esetében.

Házi feladat a program módosítása a UNIX utility viselkedése szerint.

A program implementációja Python3-ban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#!/usr/bin/env python3

from curses import ascii
import io
import sys

def hd(input, output):

  addr = 0
  line_size = 16

  buffer = input.read(line_size)
  while buffer != b"":
   printer(output, addr, buffer, line_size)
   addr+= line_size
   buffer = input.read(line_size)

def printer(output, addr, buf, line_size):

  line_in_hex = " ".join("{:02x}".format(c) for c in buf) \
    .ljust(line_size*2+line_size)
  replace_non_ascii = \
      lambda a: chr(a) if ascii.isgraph(a) else "."
  line_in_text = "".join(replace_non_ascii(c) for c in buf)
  formatted_line = "{:08x} |  {} | {}". \
        format(addr, line_in_hex, line_in_text)
  print(formatted_line, file=output)

def main():
  if len(sys.argv) < 2:
   hd(sys.stdin.buffer, sys.stdout)
  else:
   for arg in sys.argv[1:]:
     try:
      with io.open(arg,'rb') as file_content:
        hd(file_content, sys.stdout)
     except IOError as ioerr:
        print("Can't open " + arg)

if __name__ == "__main__":
  main()