1. Homepage of Dr. Zoltán Porkoláb
  1. Home
  2. Archive
 2. Teaching
  1. Timetable
  2. Bolyai College
  3. C++ (for mathematicians)
  4. Imperative programming (BSc)
  5. Multiparadigm programming (MSc)
  6. Programming (MSc Aut. Sys.)
  7. Programming languages (PhD)
  8. Software technology lab
  9. Theses proposals (BSc and MSc)
 3. Research
  1. Sustrainability
  2. CodeChecker
  3. CodeCompass
  4. Templight
  5. Projects
  6. Conferences
  7. Publications
  8. PhD students
 4. Affiliations
  1. Dept. of Programming Languages and Compilers
  2. Ericsson Hungary Ltd

Imperatív programozás 9.

Dinamikus memóriakezelés

A C programok statikus, automatikus és dinamikus élettartamú tárterületeket hozhatnak létre (Élettartam). A globális és lokális statikus változók élettartama a program elejétől a végéig tart. A nem statikus lokálisak a veremben jönnek létre az őket deklaráló blokkba való belépéskor és felszámolódnak, amikor kilépünk a blokkból. Lehetséges azonban, hogy ad-hoc módon kell tárterületet foglalnunk, vagy előre nem ismerjük a szükséges méretet. Ilyenkor használjuk a dinamikus élettartamot.

address space

A statikus élettartamú változók a futásra betöltött program egy direkt erre fentartott területén jönnek létre - külön az inicializált és a nem inicializált, ez utóbbi automatikusan zéró inicializált lesz. A lokális automatikus élettartamú változókat a végrehajtási veremben foglaljuk le. Minden egyes függvényhívás egy aktivizációs rekordot hoz létre, a függvény visszatérésekor ez felszámolódik.

A dinamikus élettartamú objektumokat a szabad memóriában (free store, heap) foglaljuk le. Majdnem minden imperatív nyelv rendelkezik szabad memóriával, de annak használata erősen változó. Pl. Java-ban, C#-ban objektumokat csak a szabad memóriában tudunk létrehozni a new művelet segítségével. Ami lokális változó(nak) látszik, az is csak egy referencia (valójában egy pointer), maga az objektum a heap-ben jön létre. A C nyelvben minden objektum (egyszerű vagy összetett típusú) létrejöhet a statikus, az automatikus és a dinamikus tárterületen is.

A tárterület lefoglalása a malloc(size_t sz) függvénnyel történik, melynek a lefoglalandó bájtok számát adjuk meg. Hasznos, ha a paramétert a sizeof operátoron keresztül adjuk meg, nem pedig “beégetjük” a programba. A visszatérő érték típusa void *, amit a kívánt típusra mutató pointerré kell konvertálnunk. A malloc garantálja, hogy a lefoglalt tárterületen tetszőleges típusú objektum tárolható. Viszont a tárterület nem lesz inicializálva, lényegében “memória-szemetet” fog tartalmazni.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
void alloc1( int nelem)
{
 void *ptr = malloc( nelem * sizeof(int) );

 if ( NULL != ptr )
 {
  /* sikeres memóriafoglalás, de inicializálatlan */
  int *ip = (int *)ptr; 
  /* memória ip-n keresztüli típushelyes használata */ 
  free( ip );  /* memória visszaadása */
 }
 else
 {
  /* memóriafoglalás sikertelen volt */
 }
}

Előfordulhat, hogy nem sikerül lefoglalni a kívánt mennyiségű memóriát. Ekkor a malloc() NULL pointer értékkel tér vissza. A programozó fontos kötelessége, hogy mindig ellenőrizze a malloc() visszatérő értékét, mert a nullpointer dereferálása futási idejű hibát okoz!

Ha a tárterületet csupa nulla bájtra szeretnénk inicializálni, akkor ehhez a calloc(size_t num, size_t sz) függvényt használjuk, ami num darab sz méretű objektumnak foglal helyet és a területet nullára inicializálja.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
void alloc2( int nelem)
{
 void *ptr = calloc( nelem, sizeof(int) );

 if ( NULL != ptr )
 {
  /* sikeres memóriafoglalás, csupa zéró */
  int *ip = (int *) ptr; 
  /* memória ip-n keresztüli típushelyes használata */ 
  free( ip );  /* memória visszaadása */
 }
 else
 {
  /* memóriafoglalás sikertelen volt */
 }
}

Ugyanakkor a tárterület csupa nulla bájtra inicializálása elvileg nem garancia arra, hogy pl. egy lebegőpontos érték 0.0 vagy egy pointer NULL értékű lesz. Gyakorlatilag azonban a platformok többségén ez így van.

A tárterület lefoglalva marad, amíg azt a free(ptr) függvénnyel vissza nem adjuk a szabad memória számára. A ptr mindenképpen egy malloc(), calloc(), vagy realloc() függvény által adott kell legyen. Ha a tárterület visszaadásáról megfeledkezünk, akkor elfogyhat a szabad memória. Ilyenkor a malloc(), calloc(), realloc() függvények soron következő hívásai NULL pointert adnak vissza. Mindig ellenőrizzük ezen függvények visszatérő értékét!

Ellentétben más programozási nyelvekkel, a C-ben (és C++-ban) nincsen automatikus szemétgyűjtés (garbage collection), azaz a már nem használt, akár már hivatkozás hiányában el sem érhető tárterületek sem szabadulnak fel automatikusan. Ehhez mindig a free() függyvény meghívása kell. Azt a jelenséget, amikor az elérhetetlen tárterület a programozó hibájából lefoglalva marad, nevezzük memória elszivárgásnak (memory leak). Hosszan futó programok esetében (pl. egy szerver program vagy maga az operációs rendszer) a memóriaelszivárgás súlyos gondokat okozhat.

Mivel a malloc(), calloc(), realloc() visszatérő értékét ellenőriznünk kell, gyakori a következő programozási technika:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
void alloc3( int nelem)
{
 double *dp;

 if ( dp = (double *)malloc(nelem * sizeof(double)) )
 {
  int i;
  for ( i = 0; i < nelem; ++i) dp[i] = i; 
  /* dp felhasználása */ 
  free( dp ); 
 }
}

A lefoglalt területet nem kötelező abban a függvényben felszabadítani, ahol lefoglaltuk. Gyakori, hogy külön függvényekben foglaljuk le a területet és máshol szabadítjuk fel. Ez ugyanakkor megnehezítheti a program megértését.

A dinamikusan lefoglalt tárterületet a realloc(void *ptr, size_t newsize) függvénnyel tudjuk átméretezni. A ptr az egy előzőleg malloc(), calloc(), realloc() által lefoglalt tárterület, a newsize pedig a kívánt új méret. Az új méret lehet nagyobb, vagy kisebb is a jelenleg lefoglaltnál. Növeléskor a realloc() megpróbálja helyben megnövelni a tárterületet, az új terület inicializálatlan lesz. Ha ez nem sikerül, akkor más helyen próbál lefoglalni a tárterületet, odamásolja a régi terület tartalmát, majd felszabadítja a régi területet. Ha nem sikerül az új helyfoglalás, akkor NULL pointer tér vissza és a régi terület megőrződik, siker esetén az aktuális (akár új) területre mutató pointer tér vissza.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
void alloc5( double *dp, int n) 
{
 /* ki akarjuk terjeszteni a területet n double-ra */ 
 double *extra = (double *)realloc( dp, n*sizeof(double)); 
 if ( extra )
 {
  /* sikerült az extra terület lefoglalása, használjuk */
  free(extra); /* az új terület felszámolása */
 }
 else
 {
  free(dp); /* az eredeti terület felszámolása */
 }
}
void alloc4( int nelem)
{
 double *dp;
 if ( dp = (double *)malloc(nelem * sizeof(double)) )
 {
  int i;
  for ( i = 0; i < nelem; ++i) dp[i] = i; 
  /* dp felhasználása */ 
  alloc5(dp, nelem+10);/* 10 elemet hozzá akarunk adni */
  /* alloc5 felszámolta a memóriát, itt nincs free() */
 }
}

A realloc() elvileg alkalmas a lefoglalt terület csökkentésére is, azonban implementáció függő, hogy valóban visszaad-e memóriát.

A realloc() veszélyes lehet, ha az átméretezendő tárterületünkre más mutatók hivatkoznak. Ilyenkor elmozgatva a hivatkozott tárterületet az oda mutató pointerek érvénytelenné válnak.

Megjegyzések

 1. A szabad memória számon tartja, hogy mekkora területet foglaltunk le, ezt a free()-nek nem kell megadnia. Az információ a heap-ben, a ptr környékén tárolódik, többek közt ez az oka, hogy ha nem a helyes pointerrel akarunk felszabadítani, az futási idejű hibát fog okozni.

 2. Vannak platformok, ahol a programban több heap is létezik, pl. a főprogramban és egyes dinamikus library-kben (.DLL, .so) is. Ilyenkor fontos, hogy ugyanaz a programrész szabadítsa fel a memóriát, aki lefoglalta, különben esetleg a free függvény rossz heap-be próbálná visszaadni a tárterületet. Ez futási idejű hibához vezethet.

 3. Úgy is elfogyhat a memória, ha a különböző méretű lefoglalások és felszabadítások során feldarabolódik (fragmented) a heap. Ilyenkor lenne még elég szabad bájt, csak nincsen elég egyetlen összefüggő területen. A mai modern szabad memória implementációk számos módon próbálják ennek a lehetőségét csökkenteni. Érdekes megoldás a .NET framework-é, ott a managed heap feltömöríti a használt területet, így eltüntetve a lyukakat, egy összefüggő memóriaterületet hoz létre a szabad területből. Ilyenkor azonban az átmozgatott területre mutató pointerek értékeit is módosítani kell (managed pointer), ami komoly hatékonyságcsökkentő tevékenység. Egy másik megoldás, amit a C allokátorok is alkalmazhatnak, hogy a heapben külön területeket tartanak fel a kis, közepes és nagy memóriaterületek foglalására, illetve gyakran 2 hatvány bájtot foglalnak le, így a szomszédos felszabadított területek összevonása is 2 hatvány lesz.

 4. Ha egy területet felszabadítottunk, akkor tilos ismételten felszabadítani. Ilyen hibát akkor szoktunk kapni, ha egy pointert lemásolunk és mindkét helyen fel akarjuk szabadítani a mutatott tárterületet. Ez gyakran az ún. sekély másolás (shallow copy) eredménye, amikor a pointert másoljuk a mutatott tárterület helyett.

 5. A felszabadított memóriára tilos hivatkozni. Az indirekció (*) operátor használata ilyenkor futási idejű hibát okozhat.

 6. A free() függvénynek átadhatunk NULL pointert, ilyenkor a hatása az üres utasítással ekvivalens. A free() viszont nem állítja NULL-ra az átadott pointer értékét.

 7. A heap műveletek szálbiztosak, azaz többszálú programban is biztonsággal használhatjuk őket. Viszont ez azt jelenti, hogy a heap használata a háttérben lock-olásokkal jár, ami csökkenti a hatékonyságot.

 8. Gyakori hiba, hogy egy C string másolása számára akarunk helyet foglalni az strlen függvény visszatérő értéke alapján. Azonban ha pont annyi helyet foglalunk le, akkor nem marad hely a lezáró bináris NUL karakterre. Ezt a hibát hívják off by one (OBOE, OB1) errornak. Helyesen használjuk a malloc(strlen(source)+1) kifejezést.

 9. A dinamikus élettartammal kapcsolatos függvények az <stdlib.h> headerben vannak deklarálva.

Példák összetett adatszerkezetek dinamikus kezelésére

Verem implmentálása

A verem egy utolsónak be - elsőnek ki (last in - first out, LIFO) adatszerkezet. Elsőnek próbáljuk meg egy fix méretű tömbbel implementálni.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#include <stdio.h>
#define CAPACITY 10

void print_reverse( double *stack, int size)
{
 while ( --size >= 0 ) /* stack[size-1] ... stack[0] */
 {
  printf( "%f\n", stack[size]); 
 }	 
}
int main()
{
 double d;
 double stack[CAPACITY];  /* a buffer */
 int   size = 0;     /* a beszúrt elemek száma */

 while ( size < CAPACITY && 1 == scanf("%lf", &d) ) 
 {
  stack[size++] = d;
 }
 printf("==== eredmeny ====\n");	
 print_reverse( stack, size ); /* elemek kiírása */
 return 0;
}

A programot lefordítva, lefuttatva megadhatjuk az input lebegőpontos számokat, EOF-ig.

$ gcc -ansi -pedantic -W fixarray.c -o fixarray
$ ./fixarray
2.3
4.5
7.8
==== eredmeny ====
7.800000
4.500000
2.300000

$ ./fixarray 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
==== eredmeny ====
0.000000
9.000000
8.000000
7.000000
6.000000
5.000000
4.000000
3.000000
2.000000
1.000000

Működik a program, de legfeljebb 10 elemet tudunk berakni a verembe. Kevesebbet lehet, EOF-ig írhatunk számokat, akkor is jól működik.

Szeretnénk azonban tetszőleges hosszúságú számsorozatokat is berakni a verembe. Ehhez dinamikus memóriafoglalást fogunk használni. Most is egy fix kezdőmérettel indulunk, de amikor betelik a verem, akkor megnöveljük a méretét.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

const int INIT_CAP = 10;

void nomem_error()
{
 fprintf( stderr, "Fatalis hiba: nincs memoria\n");
 exit(1);
}
void print_reverse( double *stack, int size)
{
 while ( --size >= 0 ) /* stack[size-1] ... stack[0] */
 {
  printf( "%f\n", stack[size]);
 }	 
}
/* megduplázzuk a buffert, és átírjuk a kapacitást */
void grow( double **pdp, int *pcap)
{
 double *pnew = 
     (double *)realloc(*pdp, *pcap*2*sizeof(double));	
 if ( NULL == pnew ) 
  /* noreturn */ nomem_error(); 
 *pdp = pnew; /* visszaírjuk az új pointert */
 *pcap *= 2;  /* update-eljük a kapacitást */
}
int main()
{
 double d;
 int   cap  = INIT_CAP; /* a buffer mérete */	
 int   size = 0;     /* beszúrt elemek száma */
 double *stack = (double *)malloc(cap * sizeof(double));
 if ( NULL == stack )
  /* noreturn */ nomem_error(); 

 while ( 1 == scanf("%lf", &d) ) 
 {
  if ( size == cap ) /* betelt a buffer */
  {
   grow( &stack, &cap); /* megnöveljük a buffert */	  
  }	  
  stack[size++] = d;
 }
 printf("==== eredmeny ====\n");	
 print_reverse( stack, size ); /* elemek kiírása */
 return 0;
}

A programot lefordítva, lefuttatva megadhatjuk az input lebegőpontos számokat, EOF-ig.

$ gcc -ansi -pedantic -W stack.c -o stack
$ ./a.out
2.3
4.5
7.8
==== eredmeny ====
7.800000
4.500000
2.300000

Verem implementálása listával

A lista az egyik legegszerűbb dinamikus adatszerkezet. A legegyszerűbb esetben a listaelemeket egy irányba fűzzük egymáshoz.

lista

Listával implementálhatunk pl. verem adatszerkezetet is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct elem
{
 struct elem *next;  
 double    value; /* payload */
};

void nomem_error()
{
 fprintf( stderr, "Fatalis hiba: nincs memoria\n");
 exit(1);
}
/* lista elemeinek kiírása előlről hátra */
void print_reverse( struct elem *head )
{
 while ( head	)  /* NULL != head */
 {
  printf( "%f\n", head->value);
  head = head->next;  
 }	 
}
int main()
{
 struct elem *head = NULL; /* fejelem */
 double d;

 while ( 1 == scanf("%lf", &d) ) 
 {
  struct elem *pnew =
       (struct elem *)malloc(sizeof(struct elem));
  if ( NULL == pnew )
   /* noreturn */ nomem_error(); 

  /* első elemként befűzzük az új elemet */
  pnew->next = head;
  pnew->value = d;
  head = pnew; /* az új elemre mutat a fejelem */
 }
 printf("==== eredmeny ====\n");	
 print_reverse( head ); /* elemek kiírása */
 return 0;
}

A programot lefordítva, lefuttatva megadhatjuk az input lebegőpontos számokat, EOF-ig.

$ gcc -ansi -pedantic -W list.c -o list
$ ./a.out
2.3
4.5
7.8
==== eredmeny ====
7.800000
4.500000
2.300000

Másolás

Tételezzük fel, hogy szeretnénk másolatot készíteni a felépített listánkról. Mi történik, ha a következőt csináljuk:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
int main()
{
 struct elem *head = NULL; /* fejelem */
 struct elem *copy = NULL; /* ez lesz a másolat */
 double d;

 while ( 1 == scanf("%lf", &d) ) 
 {
  /* a "head" lista feltöltése */ 
  /* ... */
 }
 copy = head; /* mi történik ilyenkor? */
 /* ... */
} 

A copy = head csak a head mutatót másolja át, így a “másolat” igazából az eredeti lista lesz. Ezt a megoldást nevezzük sekély másolásnak (shallow copy). A sekély másolás gyors, de a viselkedése megtévesztő is lehet, mert most a listának két tulajdonosa is van (head és copy). Ha pl. a copy pointeren keresztül módosítjuk a lista valamely elemét, vagy beszúrunk egy új elemet (a legelsőtől különböző pozícióba), akkor a másik lista is változik. A sekély másolást leginkább akkor használjuk, ha a több tulajdonos nem probléma, pl. azért mert a lista nem módosulhat.

Ha a listát ténylegesen, minden elemével le akarjuk másolni, akkor mély másolást (deep copy) kell csinálnunk. A mély másolás során a teljes adatszerkezetet, annak minden elemével le kell másolni, és ennek a másolatnak lesz a birtokosa a copy változó.

shallow and deep copy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
struct elem *deep_copy( struct elem *source)
{
 struct elem *copy = NULL;
 struct elem *last = NULL;

 while ( source )
 {
  struct elem *pnew = 
       (struct elem *) malloc(sizeof(struct elem));
  if ( NULL == pnew )
   /* noreturn */ nomem_error(); /* fatális hiba */  

  if ( NULL == copy )
   copy = pnew;   /* csak egyszer, az első elemnél */
  else
   last->next = pnew; /* eddigi utolsó után befűzzük */
  
  last    = pnew; /* kurrens utolsó a másolatban */
  last->value = source->value;/* átmásoljuk az értéket */
  last->next = NULL;    /* ez most a másolat vége */ 
  source   = source->next; /* következő a forrásban */
 }
 return copy;
}


int main()
{
 struct list *head = NULL; /* fejelem */
 struct list *copy = NULL; /* ez lesz a másolat */
 double d;

 while ( 1 == scanf("%lf", &d) ) 
 {
  /* a "head" lista feltöltése */ 
  /* ... */
 }
 copy = head;      /* shallow copy */
 copy = deep_copy(head); /* deep copy */
 /* ... */
} 

A dinamikus memóriakezelés ellenőrzése

Vajon memória-elszivárgás mentesek-e a programjaink?

A program futását ellenőrizhetjük valamely dinamikus analízis eszközzel, pl. a google memory sanitizer-rel vagy a valgrind-al.

$ valgrind ./fixarray
==5860== Memcheck, a memory error detector
==5860== Command: ./fixarray
==5860== 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
==== eredmeny ====
0.000000
9.000000
8.000000
7.000000
6.000000
5.000000
4.000000
3.000000
2.000000
1.000000
==30117== 
==30117== HEAP SUMMARY:
==30117==   in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==30117==  total heap usage: 4 allocs, 4 frees, 80 bytes allocated
 while ( head )
 {
  struct elem *first = head;  /* az első elem */
  head = head->next;   /* kifűzzük a listából */
  free( first );          /* töröljük */
 }
==30117== 
==30117== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==30117== 
==30117== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==30117== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)

A fixméretű tömbbel megírt programunk érthetően rendben van a dinamikus memória használata szempontjából. A malloc/realloc-ot használó megoldásunk azonban a program végéig nem adott vissza minden memóriát. Nyilvánvalóan, a program befejeztekor nem számoltuk fel a(z esetleg közben többször is átméretezett) buffert.

$ valgrind ./stack
==6046== Memcheck, a memory error detector
==6046== Command: ./stack
==6046== 
1 2 3 4 5 6 
==== eredmeny ====
6.000000
5.000000
4.000000
3.000000
2.000000
1.000000
==6046== 
==6046== HEAP SUMMARY:
==6046==   in use at exit: 80 bytes in 1 blocks
==6046==  total heap usage: 3 allocs, 2 frees, 2,128 bytes allocated
==6046== 
==6046== LEAK SUMMARY:
==6046==  definitely lost: 80 bytes in 1 blocks
==6046==  indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==6046==   possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==6046==  still reachable: 0 bytes in 0 blocks
==6046==     suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==6046== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory
==6046== 
==6046== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==6046== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)

$ valgrind ./stack 
==8900== Memcheck, a memory error detector
==8900== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==8900== Using Valgrind-3.14.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==8900== Command: ./stack
==8900== 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
==== eredmeny ====
4.000000
3.000000
2.000000
1.000000
0.000000
9.000000
8.000000
7.000000
6.000000
5.000000
4.000000
3.000000
2.000000
1.000000
==8900== 
==8900== HEAP SUMMARY:
==8900==   in use at exit: 160 bytes in 1 blocks
==8900==  total heap usage: 4 allocs, 3 frees, 2,288 bytes allocated
==8900== 
==8900== LEAK SUMMARY:
==8900==  definitely lost: 160 bytes in 1 blocks
==8900==  indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8900==   possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==8900==  still reachable: 0 bytes in 0 blocks
==8900==     suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==8900== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory
==8900== 
==8900== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==8900== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)

$ valgrind ./list
==7722== Memcheck, a memory error detector
==7722== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==7722== Using Valgrind-3.14.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==7722== Command: ./list
==7722== 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
==== eredmeny ====
4.000000
3.000000
2.000000
1.000000
0.000000
9.000000
8.000000
7.000000
6.000000
5.000000
4.000000
3.000000
2.000000
1.000000
==7722== 
==7722== HEAP SUMMARY:
==7722==   in use at exit: 224 bytes in 14 blocks
==7722==  total heap usage: 16 allocs, 2 frees, 2,272 bytes allocated
==7722== 
==7722== LEAK SUMMARY:
==7722==  definitely lost: 16 bytes in 1 blocks
==7722==  indirectly lost: 208 bytes in 13 blocks
==7722==   possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==7722==  still reachable: 0 bytes in 0 blocks
==7722==     suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==7722== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory
==7722== 
==7722== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==7722== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)

Amikor egy program befejeződik, a teljes lefoglalt memóriája felszabadul és visszakerül az operációs rendszerhez. Ha azonban a mostani programunkat egy nagyobb és hosszabb ideig futó rendszer részeként szeretnénk felhasználni, lehetnének bajok a memória elszivárgásból.

Javítsuk ki a programjainkat: egészítsük ki a főprogram végén a memória felszabadításával. A realloc()-os programunk végén egyszerűen felszabadítjuk a buffert.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
int main()
{
 /* idáig változatlan a main() */
 printf("==== eredmeny ====\n");	
 print_reverse( stack, size ); /* elemek kiírása */

 free( stack ); /* felszabadítjuk a memóriát */
 return 0;
}

A listás megoldásnál egy kicsit többet kell dolgoznunk. Írunk egy függvényt, ami egyesével felszabadítja a listaelemeket (mindig a legelsőt).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
void free_list( struct elem *head)
{
 while ( head )
 {
  struct elem *first = head;  /* az első elem */
  head = head->next;   /* kifűzzük a listából */
  free( first );          /* töröljük */
 }
}
int main()
{
 /* idáig változatlan a main() */
 printf("==== eredmeny ====\n");	
 print_reverse( stack, size ); /* elemek kiírása */

 free_list( stack );  /* felszámoljuk a memóriát */
 return 0;
}

További példa: Alakzatok

A felhasznált “alakzat” típusokat az (Összetett adatszerkezetek előadáson tárgyaltuk részletesen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct square { int centerX; int centerY; int side; };
struct rectangle { int centerX; int centerY;
          int lenA; int lenB; };
struct circle { int centerX; int centerY; int radius; };

typedef struct square  square_t;
typedef struct rectangle rectangle_t;
typedef struct circle  circle_t;

enum shape_tag_t { square_tag, rectangle_tag, circle_tag };

typedef struct shape /* a shape on canvas */
{
 int        id;
 enum shape_tag_t tag;
 union shapeKind
 {
  square_t  s;
  rectangle_t r;
  circle_t  c;
 }  u;
} shape_t;

typedef struct elem /* one node in object list */
{
 shape_t   *shp;
 struct elem *next;
} elem_t;

typedef struct canvas /* the canvas for shapes */
{
 int   count;
 elem_t *first;
} canvas_t;

int genId()
{
 static int i = 0;
 return i++;
}

shape_t *createSquare( int x, int y, int side)
{
 shape_t *sp = (shape_t *)malloc(sizeof(shape_t));
 if ( NULL == sp )
  return NULL;
 sp->id    = genId();
 sp->tag    = square_tag;
 sp->u.s.centerX = x; 
 sp->u.s.centerY = y; 
 sp->u.s.side  = side;
 return sp; 
}

shape_t *createRectangle( int x, int y, int a, int b)
{
 shape_t *sp = (shape_t *)malloc(sizeof(shape_t));
 if ( NULL == sp )
  return NULL;
 sp->id    = genId();
 sp->tag    = rectangle_tag;
 sp->u.r.centerX = x; 
 sp->u.r.centerY = y; 
 sp->u.r.lenA  = a;
 sp->u.r.lenB  = b;
 return sp; 
}

shape_t *createCircle( int x, int y, int r)
{
 shape_t *sp = (shape_t *)malloc(sizeof(shape_t));
 if ( NULL == sp )
  return NULL;
 sp->id    = genId();
 sp->tag    = circle_tag;
 sp->u.c.centerX = x; 
 sp->u.c.centerY = y; 
 sp->u.c.radius = r;
 return sp; 
}

char *sShapeKind(enum shape_tag_t tg)
{
 switch( tg )
 {
 case  square_tag: return "square";
 case rectangle_tag: return "rectangle"; 
 case  circle_tag: return "circle";
 default      : return "unknown";
 }
}
 
void printShape(shape_t *sp)
{
 printf("id = %d, type = %s\n", sp->id, sShapeKind(sp->tag));
}

void initCanvas( canvas_t *cp)
{
 cp->count = 0;
 cp->first = NULL;
}

void addCanvas( canvas_t *cp, shape_t *sp)
{
 elem_t *newElem = (elem_t *)malloc(sizeof(elem_t));
 newElem->shp = sp; 
 newElem->next = NULL;
 if ( 0 == cp->count )
  cp->first = newElem; 
 else
 {
  elem_t *p = cp->first;
  while ( NULL != p->next )
   p = p->next;
  p->next = newElem;
 }
 ++cp->count;
}
void deleteCanvas( canvas_t *cp)
{
 elem_t *ep = cp->first;
 while ( NULL != ep )
 {
  elem_t *ptrToDel = ep;
  ep = ep->next;

  free( ptrToDel->shp);
  free( ptrToDel); 
 }
}

void printCanvas( canvas_t *cp)
{
 elem_t *ep = cp->first;
 printf( "num of shapes = %d\n", cp->count);
 
 while ( NULL != ep )
 {
  printShape(ep->shp);
  ep = ep->next;
 }
}

int main()
{
 canvas_t cvs;

 initCanvas( &cvs);

 addCanvas( &cvs, createCircle( 10, 10, 20));
 addCanvas( &cvs, createRectangle( 14, 20, 10, 30)); 

 printCanvas( &cvs);
 deleteCanvas( &cvs);

 return 0;
}
$ ./a.out 
num of shapes = 2
id = 0, type = circle
id = 1, type = rectangle

A program futását ellenőrizhetjük valamely dinamikus analízis eszközzel, pl. a google memory sanitizer-rel vagy a valgrind-al.

valgrind ./a.out
==30117== Memcheck, a memory error detector
==30117== Copyright (C) 2002-2013, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==30117== Using Valgrind-3.10.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==30117== Command: ./a.out
==30117== 
num of shapes = 2
id = 0, type = circle
id = 1, type = rectangle
==30117== 
==30117== HEAP SUMMARY:
==30117==   in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==30117==  total heap usage: 4 allocs, 4 frees, 80 bytes allocated
==30117== 
==30117== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==30117== 
==30117== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==30117== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)